T Á J É K O Z T A T Ó

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

26. sz. Heves megyei Csoportjáról

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Heves megyei Helyi Csoportja a Bükki Helyi Csoport kiválása után gyöngyösi központtal 1984 óta működik. Taglétszáma jelenleg 140 fő. A tagság nagy része fiatal, diák, kisebb része idős, nyugdíjas ember.

Céljaink közé tartozik a tagság természetismeretre, természetszeretetre nevelése, ezen felül azonban tudományos munkát is végzünk. Részt veszünk az országos szervezésű fajvédelmi programokban, állományfelmérő munkákban, így dolgozunk a ragadozómadár (parlagi sas, békászósas, kígyászölyv, hamvas rétihéja, kerecsensólyom, vándorsólyom, kék vércse, vörös vércse, stb.), uhu, gyöngybagoly, füleskuvik, fehér gólya, gyurgyalag és partifecske állományfelmérésekben. Ezeket a felméréseket az utóbbi években már rendszeresen végezzük.

Folyamatosan végzünk faunisztikai megfigyeléseket, melyekről a tagok időnként a HCs. irattára számára jelentést küldenek. Jelenleg folyik egy számítógépes faunisztikai adattár felállítása, mely Heves megye nagy részét felölelné. Néhány tagunk részt vett az országos vízimadár szinkron megfigyelésekben, ragadozómadár fészekőrzésekben, mások a Mátra ragadozómadár állományának felmérését végzik. Kimutattuk a vándorsólyom és az urali bagoly első költését a Mátrában. A MME által elnyert, az EU által finanszírozott, ún. Life-pályázatok keretében foglalkoztunk a parlagi sas kutatásával, és jelenleg a kerecsensólyom és a kék vércse kutatásával.

Bekapcsolódtunk  az országos  uhu-visszatelepítő programba, melynek keretében 20 példányt bocsátottunk szabadon a Mátra déli dombvidékén. 1996 óta ezt a fajt intenzívebben kutattuk, melynek eredményeképpen jelenleg 4 költőpárat ismerünk, de a Mátra keleti és északi részein még újabb párok előkerülése várható.

A gyöngybagoly kutatás terén is jelentős eredményeket értünk el. A megye déli felén évek óta több mint 70 települést mértünk fel, és az ott költő baglyok szaporulatát évről évre meggyűrűzzük.

A füleskuvik kutatására  - a Mátra déli dombvidékén - KAC támogatással 1998-ban önálló kutatási programot indítottunk  A faj gyakorlati védelmét és létszámánmak emelését mesterséges fészekoduk kihelyezésével végeztük, a két év alatt 40 odut helyeztünk ki.

A Gyöngyös melletti Sár-hegyen 5 éven át 100 madárodúból álló odútelepet működtettünk. Évente felmértük az odúkban költő énekesmadarak állományát, fajösszetételét. Egy tagunk a cinegéknél táplálkozási vizsgálatokat végzett, és ebből készítette egyetemi diplomamunkáját is.

Madárgyűrűző tábort az utóbbi időben már évente szervezünk. Ezek részben a Mátrában, Gyöngyöstarján közelében megrendezett, ún. "erdei" táborok voltak, de több táborunk volt Hevesvezekény mellett is, ahol nádi énekeseket gyűrűztünk. A táborok sikeresek voltak, eddig összesen 47 fajból táboronként 3-400 példányt gyűrűztünk.

A tagság nagyobb része azonban inkább a madárvédelmi munkát végzi. Ez a rendszeres téli etetésből, lakóhelyükön madárodúk kihelyezéséből, és a madárvédelem - természetvédelem propagálásából áll.